Facturatie

Facturatie

Maandelijks ontvangt u een factuur van de school. Hierdoor worden maaltijden en soep betaald voor de komende maand.
Daarnaast mag de school kosten aanrekenen voor deelname aan uitstappen en andere klasactiviteiten. Het maximumbedrag voor een volledig schooljaar bedraagt €45 voor kleuters en €90 voor lagereschoolkinderen. Deze bedragen worden aangerekend via voorschotfacturen, nl. in september, december en maart €15 voor kleuter en €30 voor lagereschoolkinderen.
Het niet bestede bedrag wordt aan het einde van het schooljaar teruggestort op de bankrekening van de ouders.

De school maakt gebruik van de Uit-pas aan kansentarief. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht bij:

Vertrouwenspersoon Tania Goossens: ortho1@bsbodebrug.be

www.uitpasdender.be/wat-is-uitpas