Missie

Missie

Kinderen met ASS zien de wereld als losse puzzelstukjes. Het is aan onze school om de kinderen te helpen al die puzzelstukjes samen te brengen tot een betekenisvol geheel.

Elk kind past ook op zijn eigen manier in de puzzel die onze school is. We bouwen aan een harmonische omgeving, waar we samen leren samenleven.

Foto's