Internaat

Internaat

Het internaat ’t Kasteeltje is gelegen in Zijpstraat 38 te 9308 Hofstade.
Er wordt verblijf en begeleiding aangeboden aan kinderen en jongeren die schoollopen in het Buitengewoon Onderwijs.
Het internaat is open van maandag tot vrijdag en dit tijdens de schooldagen.

Meer info: www.internaatkasteeltje.be
Mailadres: info@internaatkasteeltje.be

053/46.94.00