Klas – en schoolwerking

Klas – en schoolwerking

School – en klaswerking

Elk schooljaar worden de klasgroepen opnieuw ingedeeld rekening houdend met

 • het leerniveau
 • het leervermogen
 • het niveau van hulp
 • het sociaal-emotioneel welbevinden

De klassen tellen maximum 8 leerlingen.

De school- en klaswerking steunt op 2 belangrijke pijlers:

 1. aanpassen van de omgeving
 • verhelderen van ruimte, tijd, activiteiten, verwachtingen, motivatie, gevolg, …
 • zorgen voor basisrust door sensorische prikkels te reduceren of rustgevende prikkels (o.a.proprioceptie) aan te bieden
 • gebruik maken van concrete communicatie
 1. aanleren van vaardigheden
 • autonome motivatie
 • oplossingsgericht
 • vanuit functionele contexten
 • b.v. sociale leerverhalen of scripts
 • psycho-educatie

Om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, wordt een individueel handelingsplan opgesteld dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind

 • we vertrekken vanuit een brede beeldvorming
 • selecteren van doelen: we hanteren de leerplandoelen van het regulier onderwijs waarbij voor elk kind doelen worden geselecteerd in de zone van haar/zijn naaste ontwikkeling
 • aanpakken van de specifieke onderwijsbehoeften
 • meermaals overleg via een multidisciplinaire klassenraad om doelen en aanpak te evalueren en bij te sturen.

Multidisciplinair team

 • klastitularissen
 • bijzondere leerkrachten L.O., Muzische Vorming, Levensbeschouwelijke vakken
 • orthopedagoog
 • kinderverzorgster, verpleegster
 • logopedisten en kinésisten

Klasinrichting

 • verschillende hoeken volgens de activiteit (praathoek, computerhoek, speelhoek, …)
 • elke leerling beschikt over een afgeschermde werkhoek

Refter

Elke klastitularis eet samen met de eigen klasgroep in de refter.
Kinderen kunnen hun eigen lunchpakket meebrengen of warme maaltijd bestellen op school.

Speelplaats

De speelplaats biedt voldoende ruimte om een rustig hoekje op te zoeken. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de save way of time out wanneer het eventjes moeilijk gaat.

Tijdens de middagspeeltijd kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten zoals voetbal, gezelschapsspelletjes, lezen, tekenen, kleuren, dans en beweging. Voetbal is er elke middag en de activiteit van de dag wordt aangegeven op het info-bord.