Schoolvisie

Schoolvisie

Binnen onze school bieden we aan kinderen met ASS, die in hun huidige leeromgeving door hun auti- denken moeilijk tot leren komen, een aangepast perspectief.

Op onze school vinden we het daarom belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en blijven. We zetten in op positieve contacten waardoor ieders zelfvertrouwen kan groeien.

Ons team stelt zich flexibel op en maakt tijd voor alle betrokkenen. We zijn geëngageerd, hebben een open geest en durven positief kritisch zijn.

Er wordt op een respectvolle manier samengewerkt en gecommuniceerd met alle betrokken partijen. Dit betekent dat we binnen een positief klimaat samen verantwoordelijk zijn en steeds steun vinden bij elkaar.

We streven er naar om leerplezier te bekomen door ieders talenten en interesses te benutten en dit binnen een aangepaste organisatie en infrastructuur.

We voelen ons uitgedaagd om de betrokkenheid en professionalisering te vergroten voor het hele team waarbij een eenduidige en zelfde aanpak en communicatie noodzakelijk zijn.

We willen een school zijn met de nodige voorzieningen en professionaliteit zodat leerlingen met ASS zich optimaal kunnen ontwikkelen en doorstromen met een rugzak vol vaardigheden en kennis om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Onze teamleden hebben een groot inlevingsvermogen en zijn gedreven en betrouwbaar . Vanuit de individuele onderwijsbehoeften van elk kind treden we consequent op en zoeken we naar de onderliggende oorzaken van het waarneembare gedrag. We pakken de uitdagingen samen en daadkrachtig aan. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

We zijn bedachtzaam bij het voorbereiden en organiseren van activiteiten en we houden rekening met mogelijke reacties van kinderen zodat we onze aanpak daaraan kunnen aanpassen.

Van onze teamleden verwachten we dat ze als teamspeler samen overleggen, communiceren, elkaar spontaan helpen, afspraken maken en deze naleven.