Opvang Pimboli

Opvang Pimboli

Lokaal verantwoordelijke: Katrien Vandendriessche – 0473.56.59.64
GSM begeleiding / opvang: 0493.17.06.51

Inschrijven
Op voorhand inschrijven is verplicht.
Dit doe je bij de verantwoordelijke. Hierbij krijg je de nodige informatie en worden de nodige documenten ingevuld.

Openingsuren Pimboli
Voorschools:                   vanaf 7u00 tot 8u10
Naschools:                      vanaf 16u00 tot 19u00
Woensdagnamiddag:       vanaf 12u30 tot 19u00
Schoolvakanties:             vanaf 7u00 tot 19u00

De momenten van opvang dienen steeds op voorhand gereserveerd te worden