Leren leren

Leren leren

Wij, als schoolteam, streven ernaar dat al onze kinderen
in het dagelijkse leven, overal en altijd, zelfstandig oplossingen kunnen vinden,
wanneer zij geconfronteerd worden met problemen.

Wij willen dit realiseren door ervoor te zorgen dat we:
– structuren aanbieden
– attitudes aanleren
– strategieën zoeken

die leiden tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid, waarbij we rekening houden met
de noden van het kind.

Bij dit proces maken we gebruik van onze ‘denkmannetjes’

Om de verschillende denkhandelingen te verduidelijken maken we gebruik van
metaforen. We koppelen een denkhandeling aan een beroep waar die denkhandeling
essentieel is. Elk denkmannetje staat dus voor een aantal cognitieve processen
(aandacht richten, geheugen inschakelen, informatie organiseren, verbanden leggen,…)
die iemand inzet wanneer een probleem wordt opgelost of een taak wordt uitgevoerd.

De denkmannetjes worden door de leerkrachten gebruikt om het denkproces te
verduidelijken en om op een positieve manier tussen te komen wanneer het
denkproces minder vlot of niet lukt. Zij zijn een middel om onze leerlingen vat te leren
krijgen op hun eigen denken.